حقیقت انسان در تفکر دینی
47 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده؛ دانشگاه پیام نور شبستر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی