چیستی روح القدس و آثار آن
77 بازدید
محل نشر: فصلنامه اندیشه نوین دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
روح القدس عنوانی مطرح در ادیان ابراهیمی و دارای نقشی اساسی در افاضه علم است که در این مقاله به بررسی چیستی آن از نگاه آیات و روایات شیعه پرداخته شده است.