امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و روایات
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه کتاب قیم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسی رابطه امامت و خاتمیت با استناد به منابع اصلی محور این نگاشته است.