چیستی عمود نور
43 بازدید
محل نشر: مجله علوم حدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 91
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله به بررسی چیستی عنوانِ عمود نور یا ستونی از نور که در روایات شیعی مطرح گردیده پرداخته است.