بررسی معرفت پیشین الهی از دیدگاه مفسرین
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی معرفت فطری الهی با تاکید بر دو آیه 172 سوره آاعراف و آیه 30 سوره روم پرداخته شده است و دیدگاه های مفسرین شیعه و سنی با تفکیک موافقان و مخالفان معرفت پیشین تا قرن سیزدهم بیان شده است.